Aktualizace (reambulace) technické mapy


Máte starší podklady a chcete je využít pro založení a vedení technické mapy?

Máte technickou mapu a potřebujete její aktualizaci?

Během Vašich činností se Vám nahromadí množství geodetických měření, která jsou dobře využitelná pro založení a vedení technické mapy. Jejich obsahem jsou zejména cenné informace o průbězích inženýrských sítí a účelová mapa povrchové situace, která ale časem stárne.

V případě využití stávajících podkladů je potřebné provést reambulaci účelové mapy povrchové situace a uvést mapu do aktuálního stavu. Proč nevytvořit nové geodetické měření bez ohledu na stávající podklady a zabývat se minulostí? Řada informací o objektech technické mapy je dostupná pouze v okamžiku jejich vzniku a nelze je již zpětně pořídit nebo pouze v případě vyšších nákladů či jiných komplikací – objekty jsou velmi často na soukromých a nepřístupných pozemcích, je nutné jejich vytýčení apod. Neméně důležitou součástí je verifikace vstupů do technické mapy a zjištění homogenity dat.

V procesu reambulace je u stávajících dat kontrolována jejich přesnost a úplnost a následně jsou vytipována území, která je nutné doplnit. Stejně jako v případě tvorby, i zde používáme kombinaci klasické geodézie a mobilního laserové skenování, s jehož pomocí efektivně zkontrolujete stávající data a odhalíte i drobné změny v mapě, ale zejména doplníte nové objekty technické mapy.

Obrázky ukazují situace před reambulací (vlevo) a po reambulaci (vpravo):

Situace před a po reambulaci Situace před a po reambulaci

Po reambulaci území je nutné zajistit jeho následnou systematickou aktualizaci. Nejefektivnějším způsobem aktualizace technické mapy, v případě obcí, se v současné době jeví využití obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce (vzor vyhlášky ke stažení) – více informací naleznete v sekci správa.

  • Technologie pro správu technických map