Tvorba technické mapy


Základním stavebním kamenem technických map jsou geodetická měření. Jejich předmětem jsou:

  1. prvky účelové mapy povrchové situace (budovy, oplocení, komunikace, chodníky, povrchové znaky inženýrských sítí, bodové objekty, zeleň ad.), a
  2. inženýrské sítě.

Při pořizování nových dat je nutné věnovat zvýšenou pozornost a důraz na kvalitu. V případech, kdy použijete pro založení technické mapy aktuální, ale nekvalitní data, jsou následky tohoto rozhodnutí citelné po velmi dlouhou dobu. Napravit takové nedostatky je často nákladnější než použití větších finančních prostředků na začátku projektu.

Rozdíly měření - obr. 1 Rozdíly měření - obr. 2 Rozdíly měření - obr. 3 Rozdíly měření - obr. 4

Jak můžete vidět na obrázcích, rozdíly bývají zejména v úrovni detailu měření (obr. 1), dochází často ke zjednodušování zákresu (obr. 2 a 3), nebo jsou chyby v polohovém určení objektů (obr. 4). Požadujte kvalitu!

Tvorbu technické mapy lze provádět různými metodami:

  1. klasická geodézie,
  2. mobilní laserové skenování,
  3. fotogrammetrie.

Metody klasické geodézie jsou vhodné zejména pro menší území. Pro větší územní celky je vynikající volbou kombinace mobilního laserového skenování a klasické geodézie. Spojením vzniká detailní mapa velkého měřítka použitelná pro všechny účely uživatelů. Více o technologii laserového skenování naleznete zde.

Technickou mapu můžete dále vytvořit aktualizací existujících podkladů, více naleznete v sekci aktualizace.

Máte-li zájem o zajištění podkladů pro vznik technické mapy, kontaktujte nás.

  • Technologie pro správu technických map