Mapový portál technické mapy


Pro publikaci dat technické mapy využíváme vlastní technologii Marushka® - znáte zejména z Nahlížení do KN nebo RUIAN. Technologie umožňující spojení různých datových vstupů (vektor, rastr, webové služby aj.).

Mezi základní funkcionality lze zařadit:

  1. Lokalizace adresy
  2. Lokalizace parcely,
  3. Měření vzdálenosti a plochy
  4. Kreslení poznámek
  5. Propojení s nahlížením do KN
  6. Tisk v měřítku do PDF a PNG
  7. Zobrazení legendy tematizovaných vrstev
Data zobrazená prostřednictvím mapového aplikační serveru Marushka

Samozřejmostí je zobrazení katastrálních map a ortofotomap. V případě dostupnosti vektorových dat je možné tematizovat vrstvy dle jejich atributů.

Mapa KN tematizovaná podle vlastnictví, zobrazená prostřednictvím mapového aplikační serveru Marushka

Mapový portál může sloužit jak veřejnosti, tak pracovníkům obecních úřadů. Za účelem výkonu činností veřejné správy je možné ukládat neveřejné informace do autorizované části mapového portálu.

Máte-li zájem o mapový portál technické mapy obce, kontaktujte nás.

  • Technologie pro správu technických map