Technická mapa obce (TMO)


Od 1. 1. 2013 je obec zmocněna k vydání obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce. Vznik technické mapy dává obcím možnosti efektivního sběru informací potřebných pro jejich činnost.

Nabízíme Vám podporu se zaváděním technické mapy obce, zejména s vydáním klíčového dokumentu – Provozní dokumentace technické mapy obce. Dokumentem, určujícím pravidla fungování technické mapy obce – pro tvorbu, aktualizaci i správu.

Pro zajištění potřeb uživatelů technické mapy obce slouží informační systém technické mapy. Informační systém umožňuje obsluhovat uživatele a jejich požadavky bez nutné přítomnosti správce na zájmovém území. Informační systém zajišťuje výdej, příjem a akceptaci vstupů do technické mapy. Uživatelům nabízí přehlednou formou informace o stavu zpracování jejich dat. V případě technických map obcí zajišťuje výdej dokladu o ohlášení a doložení změn týkajících se obsahu technické mapy obce.

Portál digitální technické mapy

Technická mapa obce, díky našemu řešení, nevytváří nové pracovní činnosti pracovníkům ve veřejné správě. Umožňuje efektivní sběr informací o území v rámci stavební činnosti, a jejich následné využití pro činnost obecních úřadů.

Data technické mapy obce je možné prezentovat prostřednictvím naší technologie Marushka® na mapovém portálu technické mapy obce.

  • Technologie pro správu technických map