Správa technické mapy


Správou technické mapy se rozumí zejména evidenční a kontrolní činnosti nad daty vstupujícími do technických map. Správa je velmi důležitou součástí celého procesu v oblasti technických map.

Využijte našich služeb a know – how a připojte se k projektům, jenž inspirují celý obor:

Zlínský kraj | ÚMPS innogy | Střední Čechy | Východní Čechy | ORP Krnov

Správce technické mapy nesmí být pouhým „skladníkem“ dat. Musí provádět svojí činnost tak, aby nedošlo ke znehodnocení veškerých činností provedených s daty nejen před vložením do technické mapy, ale i při práci přímo s daty technické mapy. Správce provádí zejména následující úkony:

  1. evidence jednotlivých vstupů do technické mapy,
  2. formální kontroly správnosti vstupů (dodržení datového modelu, topologie ad.),
  3. kontrola homogenity vstupů (dodržení přesnosti),
  4. zajištění metadat u každého prvku technické mapy – velmi důležité z hlediska zpětné dohledatelnosti a odlišitelnosti původu objektu,
  5. přebírání a zpracování vstupů,
  6. vytváření výstupů pro uživatele.

Vzhledem k různorodosti vstupů do technických map (úroveň zpracování, náplň, původ dat apod.) je nutná přímá kontrola dat před jejich akceptací do technické mapy. Vstup je nutné vždy zkontrolovat vůči stávající technické mapě, aby nedocházelo k degradaci jejího obsahu.

Příklad: výměna stavu inženýrských sítí, dodaných jejich správcem nezajistí bez kontroly obsahu úplnost dat v území. Velmi často dochází naopak ke ztrátě dat.

Aktualizace stavu sítí Aktualizace stavu sítí
  • Technologie pro správu technických map