Vítáme Vás na stránkách projektu TECHNICKÁ MAPA.CZ, jehož cílem je nabídnout efektivní řešení při tvorbě, aktualizaci, správě a publikaci technických map. Nabídneme Vám více než 20 let zkušeností a vývoje.


Co je technická mapa?

Technická mapa je, dle zákona č. 200/1994 Sb. (Zeměměřický zákon, § 2 písm. m), mapovým dílem velkého měřítka vedeným na prostředcích výpočetní techniky s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřujícím jejich skutečný stav. Technická mapa se dělí na účelovou mapu povrchové situace („ÚMPS“) a inženýrské sítě („IS“).

K čemu slouží technická mapa?

Technická mapa je mapové dílo, v němž se potkávají a uchovávají informace získané zejména geodetickým měřením v rámci projekčních a stavebních pracích. Dílo, v němž můžete vedle sebe vidět data obcí, velkých společností i občanů. Technickou mapu můžete efektivně využívat zejména v oblastech:

  1. Správa majetku
  2. Pasporty majetku
  3. Podklady pro projektování staveb
  4. Řešení havarijních situací
  5. Evidence průběhů inženýrských sítí obce, právnických i fyzických osob

Technická vs. Katastrální mapa

Je rozdíl mezi technickou a katastrální mapou? Ano, technická mapa zachycuje skutečný stav v terénu. Katastrální mapa slouží k evidenci majetkoprávních vztahů. Jak rozdílná je náplň a přesnost dokumentuje následující ukázka.

  • Technologie pro správu technických map